RAASTRA SUKTA

Posted by


JUBAH SUCI BRAHMANA / SPIRITUAL
RAASTRA SUKTAJubah / pakaian kebesaran / santog / syal / kemben adalah merupakan pakaian pelindung dan kesucian spiritual bagi seorang Brahmana atau Spiritualis. Bentuk dan pemakaian Jubah berbeda beda dalam tiap daerah dan biasanya mengikuti adat/budaya setempat. Jubah ini dikenakan dengan 8 Sloka Atharva Veda Mandala III Raastra Sukta sebagai berikut:

Sloka-1
yana devam savitaaram pari devaa adhaarayan,
tenemam brahmanaspate pari raastraaya dhattana
wahai Brahmanaspati, kenakanlah jubah yang telah dianugerahkan para makhluk suci bagi Savita pada kami (orang ini), agar kami memperoleh kemuliaan hidup

Sloka-2
parimamindramaayuse mahe ksatraaya dhattana,
yathainam jarase nayaam jyok ksatredhi jaagarat
kenakanlah jubah suci bagi kami, sebagaimana yang dilakukan oleh Indra, agar kami memperoleh usia panjang serta kekayaan, semoga jubah ini membimbing hidup kami hingga usia lanjut, semoga kami dapat menikmati harta kekayaan tersebut hingga waktu yang sangat lama

Sloka-3
pariimam somamaayuse mahe srotraaya dhattana,
yathainam jarase nayaam jyok srotredhi jaagarat
kenakanlah jubah suci bagi kami, sebagaimana yang dilakukan oleh Soma, agar kami memperoleh usia panjang serta petunjuk/sabda suci, semoga jubah ini membimbing hidup kami hingga usia lanjut, semoga kami dapat mematuhi sabda-sabda suci tersebut hingga waktu yang sangat lama

Sloka-4
pari dhatta dhatta no varcasemam jaraamrtyum krnuta diirghamaayuh,
brhaspatih praayacchad vaasa etat somaaya rajnne paridhaatavaa u
kenakanlah jubah suci ini bagi kami, curahkanlah kejayaan, anugerahkanlah umur panjang, Brihaspati telah menyempurnakan jubah suci ini sebgaimana dikenakan oleh Raja Soma.

Sloka-5
jaraam su gaccha pari dhatsva vaaso bhavaa grstiinaamabhisastipaa u,
satam ca jiiva saradah puruucii raayasca posamupasamvyayasva
tapakilah jalan menuju usia panjang dengan damai, kenakanlah jubah suci ini, jadilah pelindng bagi umat manusia dalam melawan kata-kata jahat, hiduplah hingga seratus musim gugur lagi, semoga kami dilingkupi oleh kekayaan yang melimpah

Sloka-6
pariidam vaaso adhithaah svastaye’bhurvaapiinaamabhisastapaa u,
satam ca jiiva saradah puruuciirvasuuni caarurvi bhajaasi jiivan
kami telah mengenakan jubah suci ini agar hidup kami sejahtera, engkau telah menjadi pelindung bagi sahabat-sahabat kami dalam melawan kata-kata jahat, semoga kami hidup hingga seratus musim gugur lagi, hidup dengan penuh kebahagiaan dan memperoleh sesuatu yang baik.

Sloka-7
yogeyoge tavastaram vaajavaaje havaamahe, sakhaaya indramuutaye
kita semua sesama sahabat memanjatkan doa kepada Indra, Tuhan Maha Cemerlang, dalam setiap kegiatan serta perjuangan hidup

Sloka-8
hiranyavarno ajarah suviiro jaraamrtyuh prajayaa sam visasva,
tadagniraaha tadu soma aaha brhaspatih savitaa tadindrah
semoga kami memiliki tubuh keemasan dan selalu awet muda, semoga dianugerahi banyak pahlawan dan umur panjang, bersahabatlah dengan kami, semoga memiliki banyak keturunan, demikian disabdakan oleh Agni, Soma, Brhaspati, Savita serta Indra.

Shri Anantadamar Ganachakra


Blog, Updated at: Desember 28, 2018

0 komentar:

Posting Komentar

Mutiara Sai

Postingan Populer